SIP panel

Špecializujeme sa na stavebný systém SIP (Structured Insulated Panel), ktorý sa celosvetovo používa už 40 rokov (v Kanade 80% a v USA 65% všetkých rodinných domov je postavených touto jedinečnou technológiou).

Domy zo SIP panelov sú energeticky úsporné a vyžadujú minimálne náklady na prevádzku a údržbu.

Čo sú SIP panely

Jadro panelu musí byť dostatočne pevné, preto panel nepotrebuje žiadne ďalšie stužujúce prvky. Preto sa panel SIP tiež označuje ako sendvičový izolovaný panel bez vystúžených rebier. Celoplošným zlepením OSB dosiek (obalu) s izolačným polystyrenovým jadrom vznikne veľmi tuhý prvok, ktorý sa chová ako krabicový nosník. Domy postavené z týchto panelovsú veľmi odolné a pevné. V roku 2004 bolo v USA na základe prevedených testov povolené používať stavebnú technológiu SIP vo všetkých seizmicky ohrozených oblastiach. Podľa údajov asociácie združujúcej producentov SIP v USA bola táto technológia vládou odporúčená pre obnovu oblastí postihnutých hurikánmi.

Panely môžu byť vyrábané z rôznych materiálov

PLÁŠŤ
Najčastejšie sa dnes používajú dosky z orientovaných veľkoplošných triesok OSB. Tieto dosky majú vynikajúce mechanické vlastnosti pri nízkej hmotnosti, veľmijednoducho saspracovávajú ako pri výrobe panelov, tak na stavbe, a sú cenovo dostupné.

JADRO
Vyrába sa z EPS, teda z polystyrénu. Je možné použiť i XPS, extrudovaný polystyrén, alebo polyuretán.

Prevádzanie stavieb systémom SIP

Nakoľko sa jedná o plošné stavebné dielce, ktoré sú vyrábané priemyslovo s veľkou presnosťou, sú aj vlastné stavby veľmi precízne. Z panelov sa zhotovujú obvodové steny a vnútorné nosné priečky. Univerzálna použiteľnosť panelov zjednodušuje navrhovánie stavieb a logistiku výstavby. SIP je technológia „suchej výstavby“ a nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie staveniska a montážnych partií. SIP panely je možné vyrábať ako veľkoplošné prvky s pripravenými otvormi na okná a dvere.