Prečo stavať s nami

Solárny panel

Slúži na ohrev teplej úžitokovej vody, ktorá tvorí značnú položku na účtoch za energie.